Header bottom decoration

Kustannukset ovat tärkeä asia investoinnista päättäville henkilöille. Näin on myös silloin, kun päätetään uudesta HR- ja palkkajärjestelmästä. Uuden, modernin järjestelmän edut kannattaa suhteuttaa investoinnin kustannuksiin.

Sinulle, joka työskentelet henkilöstö- tai palkkahallinnossa tai johdat niitä, uuden järjestelmän hyödyt on helppo todeta. Sinun ja kollegoittesi työtilanne helpottuu huomattavasti uuden järjestelmän ansiosta. Sen sijaan henkilön, joka ei ole yhtä perehtynyt HR- ja palkkahallinnon työhön, voi olla vaikeampaa ymmärtää, miksi vanha järjestelmä pitäisi vaihtaa uuteen. Henkilöstöhallintoa ja palkkatoimintoja pidetään usein yrityksen tukitoimintoina ja monesti ajatellaan, että riittää, kun nykyiset järjestelmät toimivat. Usein päättävät tahot eivät halua vaihtaa järjestelmää uuteen, sillä ”ei haluta herättää nukkuvaa karhua”.

Jotta uuden ratkaisun tuomat edut voitaisiin paremmin havainnollistaa, kannattaa asiaa tarkastella toisesta perspektiivistä: mitä yritykselle maksaa se, että HR- ja palkkajärjestelmiä ei päivitetä uusiin? Monet organisaatiot käyttävät järjestelmiä, jotka on otettu käyttöön vuosia sitten – nyt jo vanhentuneiden prosessien mukaan. Niistä aiheutuvia kustannuksia on vaikeaa havaita, jos asiaa ei tutkita aktiivisesti organisaatiossa.

Lataa maksuton opas

Tiedätkö, millaisia kustannuksia vanha HR- ja palkkajärjestelmäsi tuottaa?

Vanha HR- ja palkkajärjestelmäsi maksaa organisaatiollesi todennäköisesti enemmän kuin luulet. Olemme koonneet tähän oppaaseen esimerkkejä vanhentuneiden HR- ja palkkajärjestelmien käytöstä aiheutuvista kustannuksista ja tietoa, miten niistä päästään eroon uudenaikaisilla ratkaisuilla.

Lataa opas ja lue, miten voit tehostaa palkkojen käsittelyä ja samalla leikata kustannuksia.

Mietitkö, kannattaako nykyisiä HR- ja palkkajärjestelmiä uudistaa?
Tässä kuusi syytä, miksi se kannattaa:

Resurssit hyötykäyttöön

Digitaalinen perehdytysprosessi voi vähentää perehdytykseen käytettyjä resursseja 40-60%, ja 70-80% aikaa, joka kuluu rekrytoinnista työntekijän tuottavuuteen.

Alhaisemmat järjestelmäkustannukset

SD Worxin pilvipalvelu on all-in-one-järjestelmä palkka- ja HR-tehtävien hoitoon. Vanha järjestelmä voi tulla maksamaan yrityksellesi jopa 120-130% enemmän, kun otetaan huomioon riskien kustannukset, laatu ja tietoturva.

Vähentää järjestelmän haavoittuvuutta ja seuraa lainsäädäntöä

Saat järjestelmän toimittajalta säännöllisiä päivityksiä, kun työehtosopimuksiin tulee uusia sääntöjä, lakeja ja muutoksia. Saat asiantuntijan apua, kun tarvitset sitä.

Parantaa työntekijöiden ajankäyttöä

Työntekijöiden ja esimiesten hallinnolliseen työhön menevä aika on vähintään 60-90 minuuttia viikossa työntekijää kohden. Nykyaikainen järjestelmä voi säästää jopa 80% tästä ajasta.

Parantaa tiedon laatua

Siirtäessämme tietoja vanhoista järjestelmistä, olemme huomanneet, että yli 25% henkilötiedoista ovat virheellisiä, duplikaatteja tai ne eivät ole GDPR-yhteensopivia. Parempi tiedonlaatu on edellytys toimivaan datalähtöiseen työskentelyyn ja sen avulla voidaan tehdä liiketoimintapäätöksiä, jotka tukeutuvat yrityksen dataan.

Parantaa organisaation joustavuutta ja tehokkuutta

Organisaation joustavuus paranee, kun vastuiden jakaminen mahdollistetaan eri yksiköiden välillä. Nykyaikaisen järjestelmän avulla voit uudelleenorganisoida, muuttaa vastuita, siirtää resursseja sekä tukea muutosohjelmia helpommin ja nopeammin.

Business Case -raportti

Miten lasket uudistetun HR- ja palkkajärjestelmän kustannukset?

Nostamalla esiin kustannuksia aiheuttavia tekijöitä, voit saada näppituntuman siitä, minkälaisia ylimääräisiä kustannuksia vanhemmat HR- ja palkkajärjestelmät pitävät sisällään. Tunnistit varmasti ainakin osan yllä mainituista kustannuksista ja välillä saatoit jopa yllättyä niiden alkuperistä. Miten sitten saamme mahdollisen uuden järjestelmän mukanaan tuomat edut ja piilossa olevat kustannukset näkyviksi? Ja miten saamme oikeanlaisen invenstointilaskelman? 

Lasketaan sinulle oma Business Case!

Olemme kehittäneet Business Case -laskurin auttaaksemme juuri näiden kysymysten kanssa. Laskurilla laskemme kustannukset, jotka syntyvät uuden järjestelmän investoinnista. Laskurissa käytetään eri parametrejä, joita verrataan uuden, yrityksellesi sopivan järjestelmän kustannuksiin. Näihin tuloksiin perustuen on helppoa saada vastaus siihen, miten nopeasti investointisi maksaa itsensä takaisin. Varaa aika Business Case -analyysiin asiantuntijamme kanssa, niin lasketaan sinulle oma Business Case! Analyysi on maksuton, eikä velvoita sinua mihinkään.