Kattava ratkaisu työajanhallintaan ja työvuorosuunnitteluun

Älykkään SD Worx WFM -työajanhallintaratkaisumme avulla voit koordinoida henkilöstöresursseja, maksimoida tuottavuutta ja hallita kustannuksia reaaliaikaisesti.

Ratkaisumme tarjoaa:

Työajanseuranta

Vaikka työajanseuranta kuuluu perusprosesseihin, voidaan käsittelyn ja raportoinnin avulla saavuttaa valtavia hyötyjä, kun henkilöstön kapasiteetista ja saatavuudesta saadaan tarkka ja reaaliaikainen yleiskuva.

Työajansuunnittelu

Työnantajan ja työntekijöiden resurssitarpeet huomioon automaattisesti. Määrittämällä oikeat tehtävät oikeille henkilöille yritykset tehostavat toimintaansa, voivat taata korkeamman palvelutason ja ovat valmiita sopeutumaan työmäärän vaihteluihin.

Tehtävien & toimintojen hallinta

Rekisteröimällä kuinka paljon aikaa kuluu kuhunkin tehtävään kunkin asiakkaan kohdalla, saat selkeän yleiskuvan työntekijöiden kapasiteetista ja voit kohdentaa henkilöstökustannukset tarkasti.

Strateginen työajanhallinta

Työajanhallinnassa on kyse siitä, että optimoidaan prosessi, jossa aika muutetaan rahaksi. Joustavien työsopimusten ja freelancetyön kaltaisten suuntausten yleistymisen myötä työntekijöiden strateginen johtaminen on tärkeämpää kuin koskaan.

Leimauspäätteet

Leimauspäätteen avulla voidaan rekisteröidä työaikatietoja helposti. Tarjoamme ratkaisun tarpeen mukaan joko kätevään terminaaliin sisään/ulos-leimauksella tai kattavampaan Self service -terminaaliin, johon voit syöttää enemmän työaikatietoja, mm. lomat ja poissaolot.

Hallitse työntekijöidesi työmäärää tehokkaasti

Mitä tulee työmäärän ja kustannusten optimaaliseen hallintaan, digitaalinen aikakausi tarjoaa yrityksille sekä haasteita että mahdollisuuksia.

Ajasta on tullut yhä tärkeämpää yhteiskunnassamme. Sekä yksityishenkilöt että organisaatiot etsivät tapoja käyttää aikaansa mahdollisimman tehokkaasti, joustavasti ja tuottavasti. Palveluvetoisessa taloudessa tämä tarkoittaa, että organisaatiot etsivät erilaisia tapoja optimoida henkilöstönsä käytettävissä oleva aika tuottavuuden ja kannattavuuden lisäämiseksi.

Tämän saavuttamiseksi organisaatio tarvitsee tehokkaan työajanhallintajärjestelmän sekä oikeanlaista asiantuntemusta, joka helpottaa kolmea keskeistä toimintoa: työajanhallintaa, työvuorosuunnittelua sekä tehtävien ja aktiviteettien hallintaa.

Ota yhteyttä jo tänään ja kuule, miten ratkaisumme voivat muuttaa liiketoimintasi!

Hyödyt organisaatiollesi

Työntekijöiden hyötyjä

Työntekijät saavat parempaa tietoa tekemästään työstä, joka auttaa tekemään työhön liittyvistä rutiineista helpompaa.

Palkkahallinnon hyötyjä

Ennakoi ja ehkäise kapasiteettihaasteita ja työmäärän epätasapainoa.

Ajantasaiset tiedot

Palkkahallinnon asiantuntijat voivat luottaa siihen, että kaikki tiedot ovat oikein.

Vapauta aikaa

Henkilöstöosastolle jää aikaa strategisiin tehtäviin, jotka tuovat lisäarvoa.

SD Worx Workforce Management – tyytyväisiä asiakkaitamme

SD Worx Workforce Management perustuu Protime-ratkaisuun. Protime on ollut SD Worxin tytäryhtiö vuodesta 2011 lähtien.
Lue lisää tyytyväisistä asiakkaista Protimen sivuilta.