Harri työskentelee Aditrolla Digital Development Specialistina automaatiotiimissä, Kajaanin yksikössä. Harri tuli Aditrolle taloushallinnon täydennyskoulutuksen harjoittelujaksolle vuonna 2012. Aditrolla aloittaessaan Harri toimi työajanhallinnanratkaisun pääkäyttäjänä, lisäksi työtehtäviin kuului erilaisia palkanlaskennan tehtäviä.

Harri on koulutukseltaan datanomi. Datanomin tutkinto sisältää palkanlaskennan kursseja, joka helpotti kovasti työtehtävien omaksumista. Koulutus tuki hyvin myös työaikakirjanpitojärjestelmän pääkäyttäjän tehtäviä – datanomin koulutuksen myötä tekninen osaaminen oli kohdallaan ja perusymmärrys palkanlaskennan prosesseista olemassa. Niinpä näiden yhdistäminen oli datanomille varsin luontevaa.

Harjoittelun lähestyessä loppua Aditrolla avautui Payroll Analystin paikka, jonne Harri siirtyi suoraan harjoittelujakson päätyttyä. Uuden rooli myötä Harri kiinnostui palkanlaskennan tehtävien kehittämisestä teknologiaa hyödyntämällä. Koska palkanlaskennassa monet tehtävistä ovat sekä manuaalisia että toistuvia, löytyi kehittämiskohteita helposti. Niinpä Harrin työnkuva ja vastuualue kasvoivat ja osaksi työnkuvaa tulivat myös prosessien kehittäminen. Alkuvaiheessa Harri hyödynsi päivittäisen tekemisen tehostamiseen mm. makroja. Palkanlaskentaan kuuluu paljon usein toistuvia raporttien ajoja ja muokkauksia, sekä tietojen siirtelyä ja yhdistelyä. Makrojen, eli automatisoitujen excel-toimintojen avulla voidaan esimerkiksi automatisoida datan käsittelyä ja raporttien yhdistelyä ja näin vapauttaa palkka-asiantuntijan aikaa muihin tehtäviin. Kun Harrin osaaminen kasvoi ja kehittyi, kiiri sana osaamisesta eteenpäin organisaatiossa.

Vuonna 2016 Aditron maajohtaja Petteri Hannula otti Harriin yhteyttä ja tiedusteli, olisiko Harri kiinnostunut lähtemään mukaan ohjelmistorobotiikan pilottihankkeeseen. Tehtävä oli organisaatiossa tuolloin uusi ja siltä istumalta Harri lähti kouluttautumaan ohjelmistorobotiikan saloihin. Vuonna 2017 Aditrolle perustettiin virallisesti automaatiopalveluihin keskittyvä tiimi ja Harrista tuli myös näin tiimin ensimmäinen jäsen Digital Development Specialist -tittelillä.

Tällä hetkellä Harrin vastuulle kuuluu palkanlaskennan prosessien automatisointi ja siihen Harri hyödyntää mm. ohjelmistorobotiikan osaamistaan. Työ on monipuolista, vaatii jatkuvaa kehittämistä sekä uuden oppimista. Työskentely on kuin alati muuttuvan palapelin kokoamista – prosessien ja tapahtumien seuraamista, ylläpitoa, selvittelyä ja tarpeen vaatiessa korjaamista. Päivät ovat siis varsin harvoin samanlaisia! Parasta työssä on, kun oman työn tulokset auttavat palkka-asiantuntijan työtä konkreettisesti. Lisäksi osaamistaan pääsee kehittämään aktiivisesti työnantajan tukemin erilaisin koulutusmahdollisuuksin. Esimerkkinä tästä Harrin saama Blue Prism -sertifiointi.  

Aditrolla parasta on mukavat työkaverit, joustavuus sekä monipuoliset työtehtävät ja mahdollisuus kehittyä. Ilmapiiri on rento ja töihin on aina mukava tulla.

”Olen saanut oppia työssäni paljon ja matkalle on mahtunut monia mukavia yllätyksiä. Ja vielä riittää uutta opittavaa! Seuraavaksi mukaan astuu tekoäly ja koneoppiminen, joka on osa-alueena varsin laaja, mutta myös erittäin mielenkiintoinen”.

Harri Juntunen
Digital Development Specialist