Turvaa ja toimintavarmuutta liiketoimintaan HR- ja palkkaulkoistuksen avulla

Koronan aiheuttama poikkeustila on ravistellut työelämää ennennäkemättömällä tavalla. Suuressa turbulenssissa ovat olleet erityisesti sekä HR- että palkka-asiantuntijat. Nämä asiantuntijat ovat parhaansa mukaan pyrkineet varmistamaan liiketoiminnan perustoimintojen jatkuvuuden etsiessään samalla nopeasti ratkaisuja täysin uusiin tarpeisiin ja haasteisiin.

Koronakriisi on näkynyt ja tuntunut jokaisen organisaation ja työntekijän arjessa. Se on muokannut ja muuttanut työtapoja ja toimintamalleja, sekä luonut uusia tarpeita työkaluille ja teknologioille. Se on tehnyt mahdottomasta mahdollista, pakottanut etsimään uusia keinoja liiketoiminnan jatkumiseksi ja jättää varmasti lähtemättömän jäljen jokaiseen meistä.

Tämä lyhyt hetki historiaa on synnyttänyt valtavia paineita myös HR-asiantuntijoille. Samaan aikaan kun HR:ltä odotetaan vastauksia ja ratkaisuja, heidän on myös kyettävä huolehtimaan henkilöstön hyvinvoinnista ja onnistuttava luomaan organisaatioon turvallisuuden tunnetta. Yksi epäilemättä tärkeimmistä asioista liiketoiminnan jatkuvuuden näkökulmasta on palkanmaksun jatkuvuuden turvaaminen, sillä se on asia, joka vaikuttaa epäonnistuessaan välittömästi työntekijöiden tunnelmaan ja turvallisuuden tunteeseen. Tämä tärkeä perustoiminto turvaamalla rauhoitetaan tilanne niin, että työntekijät saavat keskittyä siihen, mitä heiltä odotetaankin.

Poimi vinkit onnistuneeseen palkkaulkoistukseen

Ulkoistaminen vaatii perehtymistä ja sitoutumista myös hankintaorganisaatiolta. Palkkahallinnon ulkoistuksen helpottamiseksi olemme koonneet oppaan, johon asiantuntijamme ovat antaneet oppejaan sekä vinkkeään. Opas auttaa sinua huomioimaan tärkeitä ulkoistukseen liittyviä asioita ja valmistautumaan ulkoistusprosessiin.

Täytä alla oleva lomake, niin lähetämme oppaan sähköpostiisi.

No form loaded from pardot.Kriittisten toimintojen turvaaminen kriisitilanteissa

Palkanlaskenta on koronakriisin aikana määritelty yhdeksi yhteiskunnan toiminnan jatkuvuuden kannalta kriittiseksi toiminnoksi. Henkilöstöön liittyvien toimintojen ja palveluiden on siis pyörittävä poikkeustilanteista huolimatta. Työaikakirjaukset, poissaolot ja niihin liittyvät dokumentit, työntekijöiden tietoihin liittyvät muutokset ym. on kyettävä hoitamaan edelleen entiseen tapaan. Mikäli HR- ja palkkaprosesseissa on kankeita manuaalisia työvaiheita, haastaa kriisi tekemistä poikkeuksellisen paljon. Rutiinitöihin kuluu entistä enemmän työaikaa eikä aikaa tai energiaa riitä vaativaan ongelmanratkaisuun. Kriisi vaikuttaa jo itsessään tuottavuuteen ja jos tekemistä ei tueta ja tehosteta teknologian avulla, voi tilanne liiketoiminnan näkökulmasta eskaloitua vakavaksi.

Selvää on, että koronan aiheuttama kriisi tulee vaikuttamaan ja muuttamaan organisaatioiden HR:n toimintaa. Kokemus tuo epäilemättä myös aivan uudenlaista näkemystä ja perspektiiviä HR:n strategiaan ja fokusalueisiin. Kun akuutti kriisi hellittää, onkin odotettavissa, että niin HR kuin muu liiketoimintajohto suuntaa katseensa tulevaisuuteen ja pohtii kuinka varmistetaan, että jatkossa toiminta jatkuu entistä vahvempana ja vakaampana.

Ulkoistaminen turvaa HR- ja palkkapalveluiden jatkuvuuden kaikissa tilanteissa

HR:n uurastus ei pysähdy koronakriisin päätyttyä. Pandemian vaikutukset tulevat näkymään asiantuntijoiden työpöydällä ja kehitystyö tulee vaatimaan aikaa sekä resursseja. Me SD Worxilla voimme auttaa varmistamaan yrityksessänne työrauhan, jota kriisin jälkeisenä aikana tarvitaan. Ulkoistamalla palkanlaskennan ja HR-rutiineja meille vapautat aikaa ja energiaa tukeaksesi liiketoiminnan uusia ja kehittyviä tarpeita. Samalla varmistat, että palkkoihin liittyvät lainsäädännöt ja muut muutokset huomioidaan aina ajantasaisten määräysten mukaisesti. Näin palkanmaksu hoituu aina ajallaan, laadukkaasti ja oikein.

Ulkoistuspäätökset perustuvat usein kustannussäästöihin, mutta kokemuksemme mukaan ulkoistaminen on strateginen ratkaisu, jolla saavutetaan lisätehokkuutta ja tuottavuutta itse liiketoimintaan. Ulkoistuspalveluiden asiantuntijoilla on monipuoliset mahdollisuudet varmistaa palkka- ja HR-palveluiden jatkuvuus myös erikoistilanteessa. Ulkoistupalveluihin keskittyvä asiantuntija varmistaa palkanlaskentaresurssien saatavuuden kaikissa tilanteissa sen lisäksi, että kumppanin tarjoamat palvelut nojautuvat kokemuksella hiottuihin ja luotettaviin prosesseihin, jotka varmistetaan älykkään teknologian, kuten automaation, keinoin.

Varaa maksuton konsultaatio

SD Worxilla on yli 75 vuoden kokemus palkka- ja henkilöstöhallinnosta. Kerromme mieluusti lisää, kuinka voimme auttaa organisaatiotanne varmistamaan HR- ja palkkapalveluiden jatkuvuuden, laadukkuuden ja tehokkuuden kaikkina aikoina. Täytä oheinen lomake, niin otamme yhteyttä mahdollisimman pian.

No form loaded from pardot.