Työajanhallinta – Time

SD Worx Time on moderni ja helppokäyttöinen ratkaisu työajanhallintaan. SD Worxin työajanhallintaratkaisun avulla työaikatietojen ja mahdollisten poikkeamien kirjaaminen ja hallitseminen on helppoa ja nopeaa. Tämän tehokkaan työajanhallintajärjestelmän avulla varmistat, että palkkahallinnolle ilmoitettavat tiedot toimitetaan aina asetettujen maksuperusteiden mukaisesti.

Muuttuva työaika- ja vuosilomalaki sekä muu lainsäädäntö tekevät työajanseurannasta monimutkaista. Niin työntekijöiden kuin esimiestenkin on mahdotonta muistaa kaikki kirjauksiin liittyvät säännöt, jotka työajanhallinnassa tulisi ottaa huomioon. Työtuntien kirjausten lisäksi palkkaan vaikuttavat useat eri tekijät. SD Worx Timen tulkintatyökalun avulla ylityöt, viikonloppu-, ilta-, yö- ja vuorolisät ynnä muut palkanlaskentaan vaikuttavat tekijät niin arkipäivien kuin arkipyhien osalta tulevat maksuun oikein. Timen lomaseuranta huomioi myös arkipyhien, kuten pääsiäisen ja juhannuksen poikkeavat säännöt. Time on helppokäyttöinen ratkaisu, jonka avulla tietojen kirjaus on nopeaa. Työajan tulkinta säästää aikaa sekä helpottaa palkanlaskentaa ja minimoi virheiden mahdollisuuden.

Time tarjoaa esimiehille tehokkaan työkalun työaikakirjanpidon ja poissaolojen hyväksyntään ja seurantaan. Työajanhallintaan liittyvien prosessien hallitseminen on helppoa ja se kattaa kaikentyyppiset työsuhteet pohjoismaisten lainsäädäntöjen mukaisesti. Esimiehille rakennetun tiimiyhteenvedon sekä SD Worx W -integraation ansiosta tarjoamme automatisoidun prosessin, joka varmistaa aina oikeellisen lopputuloksen.  Lue lisää. 

Varaa maksuton 30 minuutin demoesittely

Time-moduuli

Perusmoduuli
  • Työajanseuranta
  • Pyynnöt ja suunnitelmat
  • Lomat
  • Poissaolot
Lisämoduuli
  • Työajan tulkinta
  • Come & go
  • Projektiraportointi

Ominaisuudet yhdellä vilkaisulla

Perusmoduuli Time

Työaikakirjanpito

SD Worx Time, SD Worx People ja SD Worx W ovat tiukasti toisiinsa integroituja järjestelmiä, jotka tarjoavat tehokkaan ja aikaa säästävän tavan rakentaa luotettavat työajanhallinnan prosessit.

Yleiskatsaus ominaisuuksista
• Helppo ja nopea tapa kirjata työtunteja mobiliisovelluksella tai web-selaimella, missä ja milloin tahansa.
• Kansalliset aloituspakettit työaikakirjanpitoon – järjestelmä on konfiguroitavissa tukemaan kaikkia työehtosopimuksia.
• Mahdollisuus tarkastella ja hallita työajanhallintaan liittyviä tehtäviä helpon käyttöliittymän avulla.

Perusmoduuli Time

Pyynnöt ja suunnitelmat

Poissaolopyyntöjen luominen on nopeaa ja helppoa. Automaattisten ilmoitusten ansiosta tieto hyväksytyistä ja hylätyistä pyynnöistä tavoittaa työntekijät nopeasti. Sovelluksen avulla tieto tiimiläisten saatavuudesta ja läsnäolosta on aina helposti löydettävissä.

Yleiskatsaus ominaisuuksista
• Lomien tai ylitöihin liittyvien pyyntöjen helppo hallinnointi.
• Helpottaa tiimiläisiä koordinoimaan, suunnittelemaan ja jakamaan tietoja läsnä- ja poissaoloista.
• Loma- ja poissaolopyynnöt ovat kirjattavissa helposti web-versiolla tai mobiilisovelluksella.
• Luotettava tapa hallita lomasaldojen, -launtaiden ja juhlapyhien käyttöä.


Perusmoduuli Time

Hyväksynnät

Mobiilisovelluksen avulla esimiesten hyväksynnät hoituvat hetkessä.

Yleiskatsaus ominaisuuksista
• Esimiehet voivat hyväksyä ja hylätä pyyntöjä sekä hyväksyä kunkin jakson työaikakirjaukset.
• Hyväksytyt kirjaukset kultakin ajanjaksolta ovat valmiita siirrettäväksi palkkahallintoon.
• Mikäli pyyntö hylätään, saa työntekijä ilmoituksen järjestelmän aloitusnäkymään.
• Esimiehet saavat viestin tehtävänannoista, kun työaikaraportit tulee lähettää hyväksyttäviksi.
• Myös esimiehen on mahdollista vastaanottaa tehtävänantoja hyväksyttävistä raporteista ja määräajoista.
• Yhteenveto hyväksyntöjen tilasta voidaan tilata joko esimiehen, tietyn jakson tai kirjausten perusteella.


Perusmoduuli Time

Muistutukset

Automaattiset muistutukset auttavat pysymään ajan tasalla määräajoista.

Yleiskatsaus ominaisuuksista
• Järjestelmässä on sekä automaattisia että manuaalisia muistutuksia. Jaksomuistutukset huolehtivat, että työntekijä raportoi tietyn jakson kirjanpidon tai lähettää kirjaukset hyväksyttäviksi. Työntekijät voivat myös muistuttaa esimiestään hyväksymään kirjaukset. Sähköpostimuistutukset ja mobiilisovelluksen Push-muistutukset nopeuttavat työnkulkua ja varmistavat, että tarvittavat toimenpiteet tapahtuvat nopeasti.
• Manuaaliset muistutukset voidaan lähettää ylläpitäjän toimesta esimiehelle, joka ei ole hyväksynyt tietyn jakson kirjanpitoja.
• Automaattisia tehtävänantoja voidaan konfiguroida lähtemään joko pyyntöjen tai minkä tahansa kirjauksen perusteella.

Perusmoduuli Time

Perustoiminnallisuudet

SD Worx Time, SD Worx People ja SD Worx W ovat tiukasti toisiinsa integroituja järjestelmiä, jotka tarjoavat tehokkaan ja aikaa säästävän tavan rakentaa luotettavan lopputuloksen takaavat työajanhallinnan prosessit.

Yleiskatsaus ominaisuuksista
• Dynaamisia työnkulkuja hyväksynnöille, sijaisuuksille sekä valtuutuksille SD Worx People -moduulin avulla.
• Rakenna ja hallitse työntekijöiden työaikakirjanpidon selitteitä ja aikatauluja yksinkertaistamaan raportointia.
• Hyödynnä täydellistä integrointia SD Worx W -palkkajärjestelman kanssa loma- ja ylityösaldojen korjaukseen.
• Luo edistyneitä kirjaushakuja.
• Hallitse kirjausperusteita, maksukoodeja ja validointeja.

Time-moduulin versiot

Työajantulkinta

Työaikaseurantamoduuliin voidaan asettaa useita eri työehtosopimuksen laskentasääntöjä sekä yrityskohtaisia käytäntöjä, jolloin esimiesten tai työntekijöiden ei tarvitse osata sopimusten eri sääntöjä ulkoa. Tulkintatyökalu on aina ajan tasalla ja takaa työaikatiedot oikein laskettuina. Työkalun avulla ylityöt, korotukset ja ilta- ja yötyölisät ynnä muut palkanlaskentaan vaikuttavat tekijät tulevat aina oikein maksuun. Eri henkilöryhmillä on pääsy heille olennaisiin tietoihin. Mikäli organisaatiossa noudatetaan eri työehtosopimuksia tai käytäntöjä, saadaan eri ominaisuudet ja/tai syöttölajit näkyviin vain niille tarkoitetuille henkilöille.

Työntekijän tai esimiehen ei siis tarvitse enää muistaa työehtosopimusten eri sääntöjä tai organisaation määrittelemiä ohjeita. Mikäli organisaatiossa noudatetaan eri työehtosopimuksia tai käytäntöjä, saadaan kullekin työntekijälle näkyviin vain häntä koskevat ominaisuudet ja syöttölajit. Timen työaikasäännöt ovat oletuksena työehtosopimuksen mukaiset, ja tulkinnassa voidaan ottaa huomioon myös paikallisia sääntöjä. Näin varmistetaan, että esimies saa hyväksyttäväkseen työaikatiedot aina valmiiksi laskettuna ja varmasti oikein.


Basic

• Ilman työajan tulkintaa
• Ei automaattisia laskelmia
• Kaikki työaikakirjauksiin ja poissaoloihin liittyvät koodit saatavilla
• Hyväksynnät ja työnkulut
• Mobiilisovellukset

Standard

• Työajan standarditulkinta
• Kaikki ominaisuudet, jotka saatavilla Basic-versiossa
• Laskenta
• Työaikalainsäädäntö ja määritellyt työehtosopimukset
• Ennakkoon määritellyt laskentasäännöt

Advanced

• Edistynyt työajantulkinta
• Kaikki ominaisuudet, jotka saatavilla Standard-versiossa
• Kattavampi valikoima laskentasääntöjä
• Asiakaskohtaiset säännöt

Perusmoduuli Time

Scheduling (tulossa)

Työvuorot aina työntekijöiden saatavilla.

Yleiskatsaus ominaisuuksista
• Työvuorot aloitus- ja päättymisajankohtineen näytetään kalentereissa ja tiimisuunnitelmissa.
• Työvuorojen laatimiseen ja määrittelyyn tarkoitettu suunnittelumoduuli on saatavilla.
• Lisämoduulia käytettäessä voidaan Flex frame -ominaisuus yhdistää suoraan tiettyihin työvuoroihin tai työajan laskentasopimuksen kautta.
• Työvuoroja voidaan lisätä Standard-, Standby- tai On Call -vuoroina.
• Järjestelmä hallitsee yövuorojen eri päivämäärille sijoittuvat alkamis- ja päättymisajankohdat.
• Työvuorolistan poikkeamia voidaan hallinta yhdistetyllä poikkeama-aikataululla, poikkeamapäivällä tai kirjaamalla muutos työvuorossa.

Varaa aika maksuttomaan SD Worx Time -demoon!