Hyvällä asiakaskokemuksella kohti vahvempaa kumppanuutta

Yksi toimintamme tärkeimmistä tavoitteista on ymmärtää asiakkaidemme tarpeita ja odotuksia, ja vastata näihin uuden teknologian tuomin mahdollisuuksin. Luomme asiakkaidemme kanssa kumppanuuksia ja rakennamme vuorovaikutuksen avulla palveluita, jotka tuovat aidosti lisäarvoa. Oikeanlaisen teknologian ja ensiluokkaisten palvelujemme avulla autamme asiakkaitamme tehostamaan palkka- ja henkilöstöhallinnon prosesseja. Näin asiakkaillemme jää enemmän aikaa siihen, mikä heidän olemassaololleen on tärkeintä: liiketoimintaan. 

Asiakas ja asiakkaan kokemus ovat kaiken toimintamme keskiössä. Ensiluokkaisen asiakaskokemuksen luominen on yhteisesti koko organisaation vastuulla ja sen varmistaminen edellyttää selkeitä toimintamalleja ja toimintaa ohjaavia periaatteita. Asiakaskokemusta ei siis voi parantaa yhden tai kahden työntekijän voimin, vaan siihen tarvitaan jokaisen työntekijän työpanosta. Varmistaaksemme asiakkaillemme parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen, aloitimme alkuvuodesta 2019 projektin, jonka tavoitteena oli luoda toimintaamme kuvaava ja ohjaava asiakaslupaus. 

Tavoitteemme oli kirkastaa, miksi asiakaskokemus on tärkeää ja mitä jokainen Aditrolainen voi tehdä hyvän asiakaskokemuksen eteen. Varmistaaksemme yhtenäisen ja parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen kaikissa kanavissamme, tarkastelimme työskentelytapojamme ja toimintamallejamme laajasti.

Asiakaslupauksemme suunnittelun lähtökohtana ovat toimineet Aditron visio ja arvotLeading, Committed, People centric. Olemme myös hyödyntäneet aktiivisesti saamaamme asiakaspalautetta, jota keräämme asiakkailtamme säännöllisesti. Asiakaslupaustamme työstäessämme jokainen Aditrolainen on saanut jakaa ajatuksiaan siitä, mitä asioita asiakaslupauksemme tulisi sisältää. Tiimit loivat ensin yhdessä omat asiakaslupauksensa, ja näiden pohjalta muodostettiin Aditron yhteinen lupaus. Syksyn aikana tiimit ovat vielä käsitelleet yhteistä lupaustamme, ja konkretisoineet sen oman tekemisensä kautta.

Jotta voimme taata asiakaslupauksemme jalkautumisen arkeemme, olemme pyrkineet varmistamaan, ettei toiminnassamme ole asioita, jotka voisivat estää asiakaslupauksemme toteutumista. Olemme huolehtineet siitä, että jokainen Aditrolainen tuntee asiakaslupauksen, ymmärtää mitä se tarkoittaa hänen tehtävässään ja sitoutuu työskentelemään näiden arvojen mukaisesti.

Asiakaslupauksemme on siis rakennettu yhdessä koko henkilöstömme voimin. Näin varmistamme, että pyrimme kaikki kohti yhteistä tavoitetta siitä, millaisen asiakaskokemuksen asiakkaillemme luomme ja varmistamme, että huomioimme asiakaskokemuksen ja asiakaskeskeisyyden myös kaikissa muissa kehityshankkeissamme.

Ja nyt, monen kuukauden työn jälkeen, voimme ylpeänä esitellä asiakaslupauksemme.