Syvempää ymmärrystä datasta – Analytics

Kaikki tieto yhdessä näkymässä.

HR-dataan ja analytiikkaan investoiminen helpottaa luomaan läpinäkyvyyttä. Analytiikka tukee prosessien tehostamista, jonka ansiosta voidaan myös parantaa työntekijöiden osaamista ja tehokkuutta. Ihmiset ovat avain jokaisen organisaation menestykseen. Analytiikkaa hyödyntämällä organisaatiot kykenevät houkuttelemaan oikeanlaisia tekijöitä, johtamaan ja hyödyntämään osaamista sekä sitouttamaan työntekijät pitkällä tähtäimellä.

Perinteiset HR-käytännöt eivät enää yksin riitä. Tietoon perustuvan lähestymistavan ansiosta organisaatiot voivat luoda näyttöihin perustuvia HR-käytäntöjä, ja näin vähentää inhimillistä puolueellisuutta ja subjektiivisuutta. Kun HR kykenee vaikuttamaan analytiikan avulla, tulee heidän roolistaan strategisempi. Hyödyntämällä tietoa älykkäästi on HR:llä mahdollisuudet parantaa organisaationsa kilpailukykyä.

Varaa maksuton 30 minuutin demoesittely!

Analytics-moduuli

Perusmoduuli

  • Time Analytics
  • People Analytics

Ominaisuudet ja KPI:t

Perusmoduuli Analytics

People Analytics

Ihmiset ovat jokaisen organisaation tärkein voimavara. Rakentamalla syväluotaavan ymmärryksen henkilöstöstäsi voit saavuttaa kilpailuetua. Työntekijöihin liittyvää analytiikkaa hyödyntämällä voit vahvistaa tiimejä tarjoamalla syvempää ymmärrystä siitä, mikä toimii ja mikä ei.

Yleiskatsaus ominaisuuksista
• Perustuu SD Worx HR -tietovarastomalliin
• Perustuu Microsoftin Power BI -työkaluun
• Tukee roolikohtaista raportointia
• Helppo käyttöönotto Nordic SD Worx HR KPI -rakennetta hyödyntäen

Perusmoduuli Analytics

Time Analytics

Lisäämällä työaikatapahtumia Analytics-moduuliin saat syvällisempää ymmärrystä esimerkiksi työntekijöiden poissaoloista ja ylityötunneista. Perusmoduulia laajentamalla ovat kaikki master dataan liittyvät toiminnallisuudet ja ominaisuudet, ja sen myötä kaikki ajanhallintaan liittyvä tieto, hyödynnettävissäsi.

Yleiskatsaus ominaisuuksista
• Yhdistä työaikakirjanpidon selitteet SD Worx KPI -rakenteeseen
• Työaikatapahtumat palkanlaskentajärjestelmästä tai Time-moduulista (suunnitteilla)
• Tarkastele poissaolotrendejä
• Perusmoduulia laajentamalla voit hyödyntää myös kaikkia olemassa olevia masterdata-analytiikan ominaisuuksia


Perusmoduuli Analytics

Roolipohjaiset käyttöoikeudet

SD Worx Analytics -moduulissa on kaksi pääkäyttöliittymää, jotka perustuvat käyttäjän rooliin. Pääajatuksena on tarjota käyttökokemus, joka vastaa kunkin käyttäjän tarpeisiin. MANAGER-käyttöliittymä tarjoaa tietoturvallisen pääsyn hallintapaneeliin ja raportteihin omien suorien tai epäsuorien alaisten osalta. HR-asiantuntijoille voidaan määritellä näkyvyys henkilöstöön liittyvään statistiikkaan joko tietyiltä osin tai koko organisaation osalta.

Analytics-moduuli on BI-työkalu, joka tarjoaa KPI- ja dataymmärrystä People ja SD Worx W -moduuleista.
• Analytics-moduuli on saatavilla pilvipalveluna, joka on käytettävissä helposti internet-selaimella.
• Analytics-moduuli toimitetaan yhdessä SD Worx HR KPI -rakenteen kanssa, KPI- ja raportointityökalut konfiguroituna. Moduuli on käytettävissä sellaisenaan tai sitä voidaan muokata tukemaan määriteltyjä tarpeita.
• Analytics-tietovarasto on laajennettavissa myös alkuun määritettyä suurempiin tietomääriin.
• Interaktiiviset raportit tuottaa Microsoftin Power BI Embedded.

Perusmoduuli Analytics

SD Worx HR Analytics -rakenne

SD Worx HR KPI -rakenne on valikoima ennalta määriteltyjä KPI-mittareita ja konfiguroitu tukemaan erityisesti Pohjoismaisia organisaatioita. Esimies ja HR-asiantuntija voivat aloittaa hallintapaneelin ja raporttien käytön minimaalisin konfiguraatioin.

Varaa aika maksuttomaan SD Worx Analytics -demoon!