Stella hankki tarpeitansa vastaavan palkkajärjestelmän – nyt säästyy monta työpäivää kuukaudessa

Terveys- ja kotipalveluita tarjoava Stella valitsi sisäisen palkkahallintonsa käyttöön Aditron toimittaman Personec W -ohjelmiston. Nyt palkanmaksun tarkastukset sujuvat puolessa päivässä, kun ennen datan käsittely ja tarkastaminen vei esimiesten aikaa lähes viikon. Aditron asiantuntemuksen ja kokemuksen avulla Personec W -ohjelmisto saatiin käyttöön nopeasti ja sujuvasti.

Kun Stella päätti tehostaa palkkahallintoansa tuomalla palkanlaskennan takaisin organisaation sisäiseksi palveluksi, tarvittiin palkkahallinnon käyttöön toimiva ohjelmisto, joka tuottaisi kattavat raportit taloushallinnon tarpeisiin. Uudistuksen tavoitteena oli myös vapauttaa palkanlaskennan puolelta resursseja liiketoimintaa edistäviin toimintoihin.

– Terveys- ja kotipalvelut ovat henkilövaltainen ala, ja työaikajaksoja sekä työsuhdetyyppejä on paljon erilaisia. Se asettaa haasteensa myös palkanlaskennalle ja datan tuottamiselle, kertoo Stellan henkilöstöjohtaja Juhani Kenttälä.

Uuden palkkajärjestelmän käyttöönotossa ja toimittajan valinnassa tärkeäksi kriteeriksi nousikin merkittävän aikasäästön saavuttaminen. Aditron ohjelmisto-osaaminen ja konsultin tuki takasivat, että tavoitteet saavutettiin parhaalla mahdollisella tavalla.

”Uudistuksen myötä olemme pystyneet luopumaan kokonaan etukäteistarkastuksista. Aikasäästö on ollut huomattava.” – Juhani Kenttälä, Stella

Onnistunut ajoitus takasi palkanlaskennan jatkuvuuden

Tiukka aikataulu asetti erityishaasteita projektin toteutukselle, koska palkat oli saatava maksuun muutostöiden aikanakin.

– Stellan projektissa palkanmaksupäivien väliin jäi vain kaksi viikkoa aikaa käsitellä vanha tietokanta ja saattaa järjestelmä toimintakuntoon. Oli tärkeää, että projektin aikataulu suunniteltiin huolella ja kaikki osapuolet sitoutuivat siihen. Stella otti taitavasti prosessin haltuun, ja me kaikki puhalsimme yhteen hiileen. Saimme valmiin kannan käyttöömme aikaisemmalta palveluntuottajalta, mikä nopeutti käyttöönottoa, kertoo palkkahallinnon konsultti Sari Peräsalo Aditrolta.

– Siirtymävaiheen sujuvuus oli meille tärkeä kriteeri. Yhteistyö Aditron kanssa toimi todella napakasti, ja suunniteltu aikataulu piti hienosti. Saimme Aditrolta selkeät toimintaohjeet, jotka oma huippuosaava palkanlaskijamme toteutti. Aditro auttoi myös pitämään maalaisjärjen mukana projektissa. Ei lähdetty toteuttamaan liian laajaa uudistusta, vaan tehtiin juuri se, mistä oli sovittu. Kun palkanlaskennan perusasiat saatiin kuntoon, meillä oli hyvä pohja lähteä kehittämään heidän kanssaan myös raportointipuolta, kuvaa Juhani Kenttälä yhteistyötä Aditron kanssa.

Asiantuntija tunnisti tarpeet ja auttoi varautumaan tulevaan

Personec W oli Stellalle tuttu ja hyväksi todettu ohjelmisto jo edellisen palveluntuottajan ajalta. Aditron asiantuntija pystyi tarjoamaan näkemyksen siihen, mitä toiminnallisuuksia ohjelmasta kannattaa ottaa käyttöön ja mistä aiemmat haasteet palkanlaskennassa olivat johtuneet.

”Halusimme kumppanin, joka pystyy tarjoamaan tuotekehitystä ja toimivuutta useammallakin osa-alueella. Siksi Aditro oli meille luonteva yhteistyökumppani.” – Juhani Kenttälä, Stella

– Aditron konsultilta saimme myös arvokasta tietoa siitä, mitä kaikkea muutoksen yhteydessä tulee ottaa huomioon ja miten voimme varautua myös tulevaisuuteen. Olemme todella tyytyväisiä Aditron toimintaan ja yhteistyön laatuun, Juhani Kenttälä lisää.

”Täyden kympin projekti.” – Juhani Kenttälä, Stella